Horing Károly szerk.: Religio, 1874. 2. félév

KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYÓIRAT. FELÉT. MDCCCLXXIV. RELIGIO. jISZTERGOM J^ÓMEGYEI­­^LDOZÁR, ^ITTUDOR, M. K. jIGYETEMI TANÁR. J­'APA Ő­­SZENTSÉGÉNEK T. |^AMARÁSA. NYOMATOTT KOCSI SÁNDOR KÖNYVNYOMDÁJÁBAN, ORSZÁG-UT 39. SZ. J . BARO HORNIG KÁROLY, BUDAPEST, 1874. MÁSODIK KIADO-TULAJDON­OS S FELELŐS SZERKESZTŐ !

Next