Horing Károly szerk.: Religio, 1876. 1. félév

RELIGIO. KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYOIRAT. MDCCCLXXVI. »| ELSO FELET. Al­ • fa• KIADO-TULAJDON­OS S FELELŐS SZERKESZTŐ ^SZTERGOM-j^ÓMEGYEI ¡^LDOZÁR, j-flTTUDOR, M. K. jiGYETEMI I­­-'APA Ő jkZENTSÉGÉNEK T. JÍRMARÁSA. *»Ihíií gZE&E«. Fü'.V^^Tfíü • íti BUDAPEST, 1876, NYOMATOTT KOCSI SÁNDOR KÖNYVNYOMDÁJÁBAN, ORSZÁGÚT 39. SZ. BÁRÓ HORNIG KÁROLY, TANÁR.

Next