Breznay Béla szerk.: Religio, 1879. 2. félév

RELIGIO. KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYÓIRAT. MDCCCLXXIX. MÁNOI^IK FÉLÉT. KIADÓ-TULAJDONOS S FELELŐS SZERKESZTŐ BREZNAY BÉLA, ^SZTERGOM-I^ÓMEGYEI ,OLDOZÁR, ^HITTUDOR, K. M. TUD. J­GYETEMI­ ­^Y. R. JANÁR. NYOMATOTT KOCSI SÁNDOR KÖNYVNYOMDÁJÁBAN, MUZEUM-KÖRUT 10. SZ. BIJD­APEST, 1879.

Next