Breznay Béla szerk.: Religio, 1881. 1. félév

RELIGIO. KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYÓIRAT. MDCCCLXXXI. KIADO-TULAJDONOS ÉS FELELŐS SZERKESZTŐ BREZNAY BÉLA, ^SZTERGOM-J^ÓMEGYEI­­^LDOZAR, j^JlTTUDOR, K. M. TUD. ^GYETEMI kot­­ErS. BIJD­APEST, 1879. NYOMATOTT KOCSI SÁNDOR KÖNYVNYOMDÁJÁBAN, MUZEUM-KÖRUT 10. SZ. ELSŐ FÉLÉV.­ ­^Y. R. JANÁR.

Next