Breznay Béla szerk.: Religio, 1881. 2. félév

RELIGIO. KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYÓIRAT. MDCCCLXXXI. MÁSODIK FÉLÉV. KIADÓ-TULAJDONOS ÉS FELELŐS SZERKESZTŐ BREZNAY BÉLA, Y^LDOZAR, J^FLTTUDOR, K. M. TUD. EGYETEMI J^Y. R. TANÁR. CISZTERGOM-F ÓMEGYEI BIJD­APEST, 1879. NYOMATOTT KOCSI SÁNDOR KÖNYVNYOMDÁJÁBAN, MUZEUM-KÖRUT 10. SZ.

Next