Breznay Béla szerk.: Religio, 1882. 2. félév

RELIGIO. KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYÓIRAT. MDCCCLXXXII. MÁSODIK FELÉT, KIADÓ-TIJLAJD0110S ÉS FELELŐS SZERKESZTŐ BREZNAY BÉLA, jISZTERGOM-|^ÓMEGYEI J^ILDOZÁR, jJJTTUDOR, K. M. TUD. jIGYETEMI J^Y. R. ^ANAR. BIJD­APEST, 1879. NYOMATOTT KOCSI SÁNDOR KÖNYVNYOMDÁJÁBAN, MUZEUM-KÖRUT 10. SZ.

Next