Breznay Béla szerk.: Religio, 1886. 1. félév

KATH. EGYHÁZI ÉS IRODALMI FOLYÓIRAT. MDCCCLXXXVI. E­LSŐ FELE V. 'C .­' ' KIADÓ-TULAJDONOS ÉS FELELŐS SZERKESZTŐ: BREZNAY BÉLA, ESZTERGOM-FOMEGYEI ÁLDOZOPAP, HITTUDOR, K. M. TUD. EGYETEMI NY. R. TANÁR. BUDAPEST, RUDNYÁNSZKY A. KÖNYVNYOMDÁJÁBÓL, 1886.

Next