Breznay Béla szerk.: Religio, 1886. 2. félév

RELIGIO. KATH. EGYHÁZI ÉS IRODALMI FOLYÓIRAT. MDCCCLXXXVI. MÁSODIK FÉLÉV. KIADÓ-TU­LAJDONOS ÉS FELELŐS SZERKESZTŐ: BREZNAY BÉLA, ESZTERGOM-FŐMEGYEI ÁLDOZÓPAP, HITTUDOR, K. M. TUD. EGYETEMI NY. R. TANÁR, PÁPA Ő SZENTSÉGE T. KA­VIARÁSA. BUDAPEST, RUDNYÁNSZKY A. KÖNYVNYOMDÁJÁBÓL, 1886.

Next