Breznay Béla szerk.: Religio, 1887. 1. félév

, RELIGIO. KATH. EGYHÁZI ÉS IRODALMI FOLYÓIRAT. MDCCCLXXIVII. ELSŐ FÉLÉV. KIADÓ-TULAJDONOS ÉS FELELŐS SZERKESZTŐ: BREZNAY BÉLA, E ESZTERGOM-FŐMEGYEI ÁLDOZÓPAP, HITTUDOR, K. M. TUD. EGYETEMI NY. R. TANÁR, PÁPA Ő SZENTSÉGE T. KAMARÁSA. BUDAPEST, RUDNYÁNSZKY A. KÖNYVNYOMDÁJÁBÓL, 1887.

Next