Breznay Béla szerk.: Religio, 1888. 1. félév

RELIGIO. KATH. EGYHÁZI ÉS IRODALMI FOLYÓIRAT. MDCCCLXXXVIII. EL­S­Ő ,F­E­LEV KIADÓ-TULAJDONOS ÉS FELELŐS SZERKESZTŐ. BREZNAY BÉLA, ESZTERGOM-FŐMEGYEI ÁLDOZÓPAP, HITTUDOR, K. M. TUD. EGYETEMI NY. R. TANÁR, PÁPA Ő SZENTSÉGE T. KAMARÁSA. BUDAPEST, RUDNYÁNSZKY A. KÖNYVNYOMDÁJÁBÓL, 1888.

Next