Breznay Béla szerk.: Religio, 1888. 2. félév

RELIGIO. KATH. EGYHÁZI ÉS IRODALMI FOLYÓIRAT. MDCCCLXXXVIII. MÁSODIK FÉLÉV. KIADÓ-TULAJDONOS ÉS FELELŐS SZERKESZTŐ: BREZNAY BÉLA, ÁLDOZÓPAP, HITTUDOR, K. M. TUD. EGYETEMI NY. R. TANÁR, PÁPA­I SZENTSÉGE T. KAMARÁSA. ESZTERGOM-FŐMEGYEI BUDAPEST, RUDNYÁNSZKY A. KÖNYVNYOMDÁJÁBÓL, 1888.

Next