Breznay Béla szerk: Religio, 1889. 1. félév

5­02 50 RELIGIO. KATH. EGYHÁZI ÉS IRODALMI FOLYÓIRAT. MDCCCLXXXIX. ELSŐ FÉLÉV. KIADÓ-TULAJDONOS ÉS FELELŐS SZERKESZTŐ: BREZNAY BÉLA, ESZTERGOM-FŐMEGYEI ÁLDOZÓPAP, HITTUDOR, K. M. TUD. EGYETEMI NY. R. TANÁR, PÁPA Ő­SZENTSÉGE T. KAMARÁSA. BUDAPEST: RUDNYÁNSZKY A. KÖNYVNYOMDÁJÁBÓL.

Next