Breznay Béla szerk.: Religio, 1890. 1. félév

RELIGIO. KATH. EGYHÁZI ÉS IRODALMI FOLYÓIRAT. MDCCCXC. E­LSŐ FÉLÉV KIADÓ-TULAJDONOTES FELELŐS SZERKESZTŐ: BREZNAY BÉLA, ÁLDOZÓPAP, HITTUDOR, K. M. TUD. EGYETEMI NY. R. TANÁR, PÁPA Ő SZENTSÉGE T. KAMARÁSA. E ESZTERGOM-FŐMEGYEI . BUDAPEST: RUDNYÁNSZKY A. KÖNYVNYOMDÁJÁBÓL, 1890. ^111^

Next