Breznay Béla szerk.: Religio, 1890. 2. félév

RELIGIO. KATH. EGYHÁZI ÉS IRODALMI FOLYÓIRAT. MDCCCXC. MÁSODIK FÉLÉV. KIADÓ-TULAJDONOS ÉS FELELŐS SZERKESZTŐ: B­REZNAY BÉLA ÁLDOZÓPAP, HITTUDOR, K. M. TUD. EGYETEMI NY. R. TANÁR, PÁPA Ő SZENTSÉGE T. KAMARÁSA. BUDAPEST, RUDNYÁNSZKY A. KÖNYVNYOMDÁJÁBÓL, 1990. E­SZTERGOM-FŐMEGYEI .

Next