Breznay Béla szerk.: Religio, 1891. 1. félév

RELIGIO. KATH. EGYHÁZI ÉS IRODALMI FOLYÓIRAT. MDCCCXCI. KIADÓ-TULAJDONOS, FELELŐS­ SZERKESZTŐ : BREZNAY BÉLA, ÁLDOZÓPAP, HITTUDOR, K. M. TUD. EGYETEMI NY. R. TANÁR, PÁPA Ő SZENTSÉGE T. KAMARÁSA. ESZTERGOM-FŐMEGYEI BUDAPEST, RUDNYÁNSZKY A. KÖNYVNYOMDÁJÁBÓL, 1891.

Next