Acta Agronomica 1950-1994

...

Az Acta Agronomica Hungarica egy nemzetközi folyóirat, amely idegen nyelven közöl értekezéseket az agrártudomány tárgyköréből - elsősorban a mezőgazdasági alapkutatások területéről - főképpen angolul, de kezdetben orosz, francia és német nyelven is. A termesztett növények elméleti és alkalmazott szempontú kutatásával foglalkozik. Rendszeresen közöl cikkeket, rövid közleményeket, cikk- és könyv-ismertetéseket a hagyományos, organikus és modern mezőgazdasági és kertészeti technológiákról, a mezőgazdasági ökológia, a hagyományos, organikus és molekuláris nemesítés, a génbank-kutatás területéről, valamint vizsgálja a klímaváltozás hatását a mezőgazdasági környezetre, foglalkozik az agronómiai modellezés lehetőségeivel is, elsősorban az az Európában termesztett növényekkel kapcsolatban.

Tartalomjegyzék 20 766 oldal