Acta Alimentaria 1972-1995

...

A Magyar Tudományos Akadémia Élelmiszer-tudományi Bizottsága támogatásával megjelenő negyedéves, angol nyelvű folyóirat eredeti cikkeket, ismertetéseket közöl az élelmiszer-tudomány minden aspektusából: fizikai, fizikai kémiai, kémiai, analitikai, biológiai, mikrobiológiai, enzimológiai, mérnöki, műszerezési, automatizálási és közgazdasági megközelétésű írásokat publikál az élelmiszerek, az élelmiszer-termelés és élelmiszer-technológia, az élelmiszer-minőség, a betakarítás utáni kezelések, az élelmiszerbiztonság és a táplálkozástudomány területén.Az 1972-es első kötet bevezetőjében Vas Károly főszerkesztő így ír:„Az ország élelmiszer-iparának közelmúltban végbement gyors bővülésével párhuzamosan az élelmiszertudományi és technológiai kutatás is jelentősen fejlődött minőségi és mennyiségi értelemben egyaránt. Jelenleg tizenhat kutatóintézet, három egyetemi tanszék és egy főiskola mintegy háromszáz tudósa dolgozik fizikai-kémiai, kémiai, biológiai, mikrobiológiai, enzimológiai, mérnöki, műszerügyi és gazdasági szempontból a termelés, a tárolás, a megőrzés és az élelmiszerek minőségellenőrzése területén.Felismerve a fenti tevékenységek fontosságát és tudományos eredményeit, a Magyar Tudományos Akadémia Kémiai és Mezőgazdasági Osztálya nemrég létrehozott egy élelmiszer-tudományi vegyes bizottságot, és ez utóbbi elhatározta egy új folyóirat indítását, amely az "Acta Alimentaria Academiae Scientiarum Hungaricae" címen a fenti témákkal foglalkozik.A szerkesztőbizottság nevében nagy örömmel mutatjuk be az új folyóirat első számát abban a reményben, hogy az alkalmas lesz némi betekintésre a magyar élelmiszer-kutatásba, és közleményei hozzájárulnak az élelmiszer-tudomány világméretű fejlesztéséhez.”

Tartalomjegyzék 10 377 oldal