Acta Antiqua 1951-1995

...

Az Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae orosz, francia, angol, német és latin nyelven közöl értekezéseket a klasszika-filológia köréből. Az ókortudomány területéről közölt tanulmányok foglalkoznak az ókori Kelet és kiemelten a görög-római ókor történelmével, irodalmával és kultúrájával, továbbá kisebb mértékben a bizánci görög és a középkori, reneszánsz és kora újkori latin nyelvű kultúrával, valamint a klasszikus antikvitás utóéletével.

Tartalomjegyzék 16 252 oldal