A dokumentumok megtekintése előfizetést igényel

Bejelentkezés Regisztráció

Alkalmazott Matematikai Lapok 1975-2011

...

Az Alkalmazott Matematikai Lapok 1975-1999 között A Magyar Tudományos Akadémia Matematikai és Fizikai Tudományok Osztályának Közleményeiként, 1999-től pedig a Matematikai Tudományok Osztályának Közleményeiként, változó terjedelmű füzetekben jelenik meg, és olyan eredeti tudományos cikkeket publikál, amelyek a gyakorlatban, vagy más tudományokban közvetlenül felhasználható új matematikai eredményt tartalmaznak, illetve már ismert, de színvonalas matematikai apparátus újszerű és jelentős alkalmazását mutatják be. A folyóirat közöl cikk formájában megírt, új tudományos eredménynek számító programokat, és olyan, külföldi folyóiratban már publikált dolgozatokat, amelyek magyar nyelven történő megjelentetése elősegítheti az elért eredmények minél előbbi, széles körű hazai felhasználását. A szerkesztőbizottság bizonyos időnként lehetővé kívánja tenni, hogy a legjobb cikkek nemzetközi folyóiratok különszámaként angol nyelven is megjelenhessenek. A folyóirat feladata a Magyar Tudományos Akadémia III. (Matematikai) Osztályának munkájára vonatkozó közlemények, könyvismertetések stb. publikálása is.

Tartalomjegyzék 10 346 oldal