A dokumentumok megtekintése előfizetést igényel

Bejelentkezés Regisztráció

Archaeologiai Közlemények 1859-1899

...

Az Archaeologiai Közlemények az MTA Archaeológiai Bizottságának 1859 és 1899 között megjelenő szakfolyóirata volt – „A hazai műemlékek ismeretének előmozdítására.” – írja a folyóirat alcíme. „A Bizottmány figyelmének tárgyai a hazában létező és feltalálható, minden ó és középkori, régiségtani becsű, műmaradványok, legyenek azok magyar vagy nem magyar eredetűek, — tehát régi épületek, vagy olyanoknak maradványai; régi köfaragványok, akár önállók, akár mint régi épületek részei fenmaradtak, u. m. szentek állóképei s egyéb szoborfélék, kőkoporsók vagy sírfedelek, dombor müvek vagy régi feliratok, faragott czimerképek, keresztelő-medenczék, oltárok, fafaragványok, szobrászati öntvények, ide értve a régi harangokat is; ősi földalkotmányok, sírhalmok, régi festések templomok és házak falain, vagy önállón; metszések nyomatai vagy táblái, rézben vagy fában; régi fegyverek, bútorok, eszközök, edények, érmek, pecsétnyomók és pecsétek, czimerek, feliratok. … A Bizottmány igyekszik ilynemű régiségek létezéséről tudomást szerezni, azoknak föllelhetése és fentarthatása módjáról tanácskozik, s ez iránt az Akadémia előtt indítványokat tesz; azoknak vagy rajzaiknak gyűjtéséről gondoskodik; és mindezek nyomán az említett régiségek ismeretét s azoknak a tudomány, névszerint az archaeologia, epigraphika, numismatika, sphragistika, heraldika sat. érdekében felhasználását és lehető hasznosítását eszközli és elősegíti.”

Tartalomjegyzék 4 718 oldal