A dokumentumok megtekintése előfizetést igényel

Bejelentkezés Regisztráció

Alföldi Iparlap 1885-1891

...

A kiegyezés után kialakuló, mindinkább pezsdülő hazai (helyi- és kis-)ipar fontos intézményei voltak a különböző iparostestületek, iparegyesületek. Közlönyeik szakmai, kereskedelmi és érdekvédelmi funkciókat is elláttak. Ezek sorába tartozott a korábban szinte csak mezőgazdasággal foglalkozó Dél-Alföld fontos ilyen lapja, az Alföldi Iparlap. A Szegedi Ipartársulat és a hazai iparos ifjúsági egyletek hivatalos közlönye 1874-ben indult, majd 1882-ben új folyamként folytatta a régió, sőt az ország iparfejlesztése terén végzett harcát. A lap kisipari jelleggel indult, és a megindulást követő években majdnem kizárólagosan csak kisipari kérdésekkel foglalkozott. A 80-as évek közepétől aztán a lap hasábjain egyre nagyobb teret kaptak a tőkés fejlődés, a gyáripar sajátos kérdései is. Gyűjteményünk jelenleg az 1885 és 1891 közötti évek lapszámait tartalmazza.

Tartalomjegyzék 2 720 oldal