A dokumentumok megtekintése előfizetést igényel

Bejelentkezés Regisztráció

A Bádogos és Szerelő 1905-1913

...

1904 tavaszán, alapvetően és elsősorban az akkoriban elharapódzó kontárok elleni védekezés céljából egy kis csapat szakiparos asztaltársaságot alapított, ebből nőtte ki magát a bádogos és szerelőmesterek országos egyesülete, amelynek havi közlönye 1905-ben jelent meg először.

„Ez a kis tábor úgy vélte célját elérhetni, hogy ha a szakkereskedőket a maga tervének megnyerheti, ezen esetben csak iparigazolványnyal bíró iparosok élvezzék az áru kedvezményes tarifáját, míg azok, kik nem önálló mesterek vagy magán egyének, kik mögött kontárok rejtőznek, megállapítandó százalékkal drágábban jussanak az árú birtokába. Ez a terv egy nagykereskedő cég makacsságán hajótörést szenvedett. Közben az asztaltársaság tagjainak száma majdnem 100-ra gyarapodott. Minthogy ez a társaság belátta, hogy mint olyan, célját megvalósítani nem képes, mert az erélyes fellépést előbb hatalmas szervezkedésnek kell megelőznie; elhatározta, hogy egy szakegyesületet alapít, melynek keretén belül a jogos érdekek megvédhetők lesznek. 29 kartárs választatott egy szervező bizottságba oly célból, hogy a megalakítandó egyesület alapszabályait megszerkessze. A szervező bizottság minden munkájával elkészülvén, 1904. október 2-án megalakult a mai egyesület a Bádogos- és Szerelőmesterek Országos Egyesülete. … Ha tekintetbe vesszük az utóbbi napokban beállott állandó gyarapodást, bízhatunk abban, hogy kartársaink most már — felismerve az egyesület feltétlen szükséges voltát — mind sűrűbben fognak egyesületünkbe belépni. Rövid fenállásunk után az elnökség és választmány, csakhamar arra a meggyőződésre jutott, hogy az egyesületnek feladata megkönnyitése céljából saját szakközlönyre van szüksége. A szükség teremtette lap első példányát az ország minden bádogos- és szerelőmestere megkapta. A Bádogos- és Szerelő feladata lesz az egyesület érdekeit megvédeni, munkájában támogatni, a tagok tapasztalatait, panaszait és kívánalmait az összes kartársaknak közvetíteni. A Bádogos- és Szerelő útján reméljük a kartársakat az összetartozandóság tudatára ébreszteni. A tisztességtelen verseny állandó üldözése által pedig bizonyosan számíthatunk közhasznú sikerek elérésére is. Végül pedig a Bádogos és Szerelő hivatva lesz a taggyűjtés feladatát is megoldani.” - írta Vámos Imre, titkár a második lapszámban.

Tartalomjegyzék 1 270 oldal