A dokumentumok megtekintése előfizetést igényel

Bejelentkezés Regisztráció

A Bánya 1908-1919

...

A bányászat, kohászat, gépipar és az összes rokon iparágak szaklapja minden vasárnap jelent meg. Az 1913-as utolsó számban így foglalták össze a lap célkitűzéseit:

„Programmunk, amely munkákat ebben az évben is irányította, egyszerű és világos. Minden tudásunkkal szolgálni a bányászat és kohászat nagy érdekeit. Kiemelni ezt a két fontos termelési ágat elszigetelt helyzetéből. Megteremteni egy egészséges gazdasági közvéleményt a bányászat és kohászat terén. Küzdeni és diadalra vinni a bányászat és kohászat anyagi és erkölcsi igazságait. … Az évi zárlattal szorosan összefügg a jövő évi terv is, mert terv nélkül, a bányászat és kohászat nagy céljait szolgáló terv nélkül, maga az egész nagy összesség se boldogulhat. Nekünk először is az a célunk, hogy egy eleven, jólértesült lapot adjunk közönségünk kezébe. Ebben a tekintetben versenytársunk nincs. Éberek és fürgék vagyunk és azok is akarunk maradni. Hírszolgálatunk gyorsasága pedig egyik nagy erényünk. Sokszor hetekig bolyonganak olyan hírek a sajtóban, amilyeneket mi már régen elfelejtettünk s amelyek a mi hasábjainkon láttak legelőször nyomdafestéket. De mindazonáltal híreinket ezután is meg akarjuk rostálni, mielőtt a nyilvánosságra bocsátjuk. Aki ma már bármilyen üzletet akar kötni a bányászat és kohászat terén, az nem nélkülözheti lapunkat, amely az egyetlen ilynemű, jólértesült és tisztességes lap. Aki gyártmányait értékesíteni akarja, az a legkönnyebben hozzájuthat a vevőhöz A Bánya hirdetése utján. Épen ezért lapunkban a legmegbízhatóbb honi és külföldi cégek hirdetnek. Ez a bizonysága lapunk fürgeségének és elterjedtségének. Harcolni akarunk ezután is a bányászat és kohászat nagy érdekeiért s az ebből a két foglalkozási ágból élők tekintélyéért, megbecsüléséért, anyagi és szellemi gyarapodásáért. Küzdeni egy helyesebb gazdasági politikáért, a munkaadó és alkalmazott jogos érdekeinek méltányos kielégítéséért. Előttünk egy eszményi állapot lebeg, amikor a termelésnél a tőke a leggazdaságosabban éri el a maga célját s ahol nem a vakszerencse, hanem az arravalóság és tehetség dönti el az emberek sorsát.”

Tartalomjegyzék 4 454 oldal