Iparügyek 1887-1897

...

A Hazai Ipartestületek Központi Közlönye. Megjelent havonta kétszer.

"Keresni e mostoha helyzet valódi kutforrásait, felismerni a védekezés leghatályosabb alkotmányos eszközeit, nem gyengíteni, hanem erősbiteni az érdekközösség kötelékeit a magyar ipar erősebb és gyengébb, „nagy“ és „kis“ munkatényezői közt; fejleszteni a törvény által biztosított önkormányzati intézményeket, — ez és nem más lehet a feladata a nemzeti iparügy minden igaz munkásainak.
Ez a feladata lapunknak is, mely ez utón állandó szellemi kapocsul remél válhatni az uj életképes alapokon szervezkedett testületek közt. Az „Iparügyek“ programmja az, ami Magyarország iparának és iparos középosztályának palládiuma: egyesülés és haladás."
(Ráth Károly: Programm helyett, 1886. december, 1-2. szám)

Tartalomjegyzék 2 020 oldal