Textil Ipar 1929-1944

...

A textilipar és kereskedelem minden ágát felölelő független szaklap.

„Lapunk a textilszakma minden fontosabb műszaki és kereskedelmi mozzanatának hű krónikása. A legkiválóbb hazai és külföldi szakembereknek, valamint fiókszerkesztőségeinknek közreműködésével az 1929. évben fokozottabb mértékben szolgáljuk olvasóink ipari és erkölcsi érdekeit."
(1929. 1 .szám)

Tartalomjegyzék 5 015 oldal