A dokumentumok megtekintése előfizetést igényel

Bejelentkezés Regisztráció

Bibliotheca Comeniana 1986-2019

...

BIBLIOTHECA COMENIANA 1-18. (1986-2015)A minden kötet hálapján olvasható mottó tömören foglalja össze a sorozat hivatását:„A Magyar Comenius Társaság könyvsorozatával kívánja elősegíteni Comenius szellemi hagyatékának, eszméinek feltárását és korszerű elemzését, továbbá a társaság kutatómunkájának közzétételét.”Köpeczi Béla így írt a 2. kötet bevezetőjében:„…megindult a Magyar Comenius Társaság rendszeres munkája és ez nem egyszerűen szervezeti életet jelent, hanem lehetőséget arra, hogy ápoljuk az európai pedagógiának e kiemelkedő hagyatékát és felhívjuk a figyelmet annak magyar vonatkozásaira. Ezen túlmenően szolgálni akarjuk a magyar pedagógia-tudomány fejlődését, a nevelés és oktatás mai problémáinak tudományos feldolgozását, a válaszkeresést mindazokra a kérdésekre, amelyeket a tudományos-technikai és társadalmi fejlődés állít az iskola elé.Comenius a maga korában korszerűt alkotott, nekünk is korszerűnek kell lenni a XX. század végének értelmében. Ebben a szellemben szeretnénk összefűzni a hagyomány felkutatását a mai feladatok szolgálatával.”A Magyar Comenius Társaság működésével elsősorban a hazai művelődéstörténet és pedagógia tanulmányozását szolgálja. A Bibliotheca Comeniana című könyvsorozatával segíti Comenius szellemi örökségének, eszméinek feltárását és korszerű elemzését, továbbá a Társaság kutatómunkájának közzétételét. Az eddig megjelent kötetek egyrészt Comenius írásainak megismertetését, tanításainak népszerűsítését szolgáló közleményeket tárnak az olvasó elé, másrészt publikációs lehetőséghez juttatják a Társaságba tömörült szakembereket, kutatókat.A hagyományos őszi felolvasóülések anyagának a könyvsorozatban való megjelenése sokszor hivatkozási tárgya a neveléstörténeti, művelődéstörténeti irodalomnak.

Tartalomjegyzék 4 906 oldal