Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai

...

Magyarország vármegyéi és városai (Magyarország monografiája) – a magyar korona országai történetének, földrajzi, képzőművészeti, néprajzi, hadügyi és természeti viszonyainak, közmüvelődési és közgazdasági állapotának enciklopédiája

„Egy lelkes és bátor írói gárda óriási munkára vállalkozott. Megírja Magyarország történetét és jelenkorát vármegyénkint, városonkint, olyan kiterjedésben, olyan részletességgel, a minőre nincs példa a gazdag külföldi irodalomban. Ez is legyen dicsősége Magyarországnak. Ilyen magasra emelkedett a század elején még oly szegény, jelentéktelen magyar irodalom!” – írja Jókai Mór az első kötet előszavában. A Millennium évében induló sorozatban 1914-ig összesen 21 vármegye, továbbá három kisebb földrajzi egység története látott napvilágot összesen 26 kötetben, csak az első világháború kitörése szakította meg a munkát.
Az elindítója, szerkesztője nevével azonosított sorozat, „a Borovszky” jeles tudósokból álló szerkesztőbizottsága az adott megyét kiválóan ismerő helyi szerzőkre támaszkodva enciklopédikus teljességgel dolgozta fel a vármegye múltját és akkori jelenét: történelem, földrajz, képzőművészet, néprajz, hadtörténet, az akkori jelen közgazdasági, közművelődési adatai mind megtalálhatóak benne. Történeti értékű fotói, gyönyörű illusztrációi, térképei, adatainak gazdagsága ma is igen keresetté teszik: könyvtárakban is csak kevés példány lelhető fel, ha néha antikváriumban, aukción felbukkan, csak igen drágán elérhető.
Kiadványunkban az alábbi megyéket és városokat bemutató nagy ívű munka teljes anyagát most egyben, korszerű formában tesszük közzé:
Abaúj-Torna vm. és Kassa, Bars vm., Bihar vm. és Nagyvárad, Bács-Bodrog vm., Esztergom vm., Fiume és a magyar-horvát tengerpart, Győr vm., Gömör-Kishont vm., Heves vm., Hont vm. és Selmecbánya, Komárom vm. és Komárom, Nyitra vm., Nógrád vm., Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm., Pozsony vm. és Pozsony, Somogy vm., Szabolcs vm., Szatmár vm. és Szatmár-Németi, Temes vm. és Temesvár, Torontál vm., Vas vm., Zemplén vm. és Sátoraljaújhely

Tartalomjegyzék 15 763 oldal