Egyes családok története

...

Családtörténet, helytörténet c. rovatunkban a 19. század és a 20. század első felének legjelentősebb család- és helytörténeti munkáit tesszük közzé, a genealógia, heraldika, helytörténet számos alapművét. Egyrészt olyan méltán híres nagy sorozatokat, mint pl. „a Borovszky”, „a Kempelen”, „a Nagyiván”, stb., vagy folyóiratokat, mint pl. a Turul, másrészt kisebb sorozatokat, egyedi köteteket is a téma minden területéről, a korszak legkiválóbb szerzőinek tollából. A kötetek összessége komplett családtörténeti könyvtárként szolgálja a genealógia és a helytörténet szerelmeseit. Egyes híres nemes családok leszármazásával kapcsolatos munkák gyűjteménye, közöttük olyan, a magyar történelmet jelentősen meghatározóké, mint pl. az Árpád-ház, Almásy, Bethlen, Dessewffy, Pálffy, Eszterházy, Hunyadi, Bessenyey, Palásthy, Podmaniczky, Bercsényi, Wenckheim és Wesselényi családok.

Tartalomjegyzék 24 046 oldal