A Királyi Magyar Tudományegyetemen / Pázmány Péter Tudományegyetem / Eötvös Loránd Tudományegyetem tanrendjei

Az 1635-ben Nagyszombatban alapított egyetem tanulmányi rendjét az egyetemet irányító jezsuita rend határozta meg. Miután Mária Terézia az egyetemet állami kezelésbe vette, 1770-ben a Norma Studiorum című rendeletében szabályozta az egyetem működését és szervezetét. Ezután adták ki a hallgatók számára évente a tanórák idejét és rendjét tartalmazó útmutatókat. Az első, 1787-ben kiadott, latin nyelvű tanrend még csak az órák idejét és tanárok nevét tartalmazta, 1788-tól viszont már táblázatos formában tájékoztatott a kurzusok időpontjáról, témájáról, előadóiról és a tankönyvekről. A magyar nyelvű oktatatás bevezetése után, az 1845/1846. tanévtől a tanrendek is magyar nyelven jelentek meg.

Tartalomjegyzék 44 142 oldal