Országos törvény- és kormánylap Erdély koronatartományra nézve - Landesgesetz- und Regierungsblatt für das Kronland Siebenbürgen - Foia legilor provinciale si a guvernului pentru teara de koroana Transilvania 1849-1859

OSZK link

Tartalomjegyzék 9 494 oldal