Filológiai Közlöny 1955-2011

...

Az Egyetemes Philologiai Közlöny jogutódja a Filológiai Közlöny 1955. márciustól jelenik meg és a modern magyar filológia, a magyar irodalomtörténet világirodalmi vonatkozásait elemzi és az európai irodalmakat kíséri figyelemmel. Általános nyelvészeti témáknak, összehasonlító irodalomtörténeti kutatásoknak is helyt ad. Irodalomelmélet, poétika, filozófia, az irodalom és a folklór kapcsolatát tárgyaló témák szintén a szakfolyóirat profiljába tartoznak. A mai filológia lehetséges feladata nem annyira más irodalmak tényeinek, hanem más irodalmak beszédmód-hátterének a közvetítése. Olyan szerzőket, témákat, irányzatokat mutat be, amelyek nemcsak önmagukban, hanem egy világ- vagy irodalomszemlélet, egy sajátos episztémé megalkotása szempontjából is meghatározók voltak.
A főszerkesztők mellett mindig jeles tudósokból álló szerkesztőbizottság működött és működik. Néhány nagy név a szerkesztőbizottsági tagok sorából: Gyergyai Albert, Hadrovics László, Süpek Ottó, Dobossy László, Köpeczi Béla, Masát András.
/Új magyar irodalmi lexikon/

Tartalomjegyzék 23 120 oldal