A háborús felelősség - Diplomáciai és kortörténeti szemle 1928-1931

...

A két kötetben, összesen 14 füzetben 1928 és 1931 között megjelent - alcíme szerint - diplomáciai és kortörténeti szemle a vesztes első világháború, a Trianoni sokk után lassan magára eszmélő történész szakma okokat kereső, a modern világ országainak viszonyait elemző, a jelen állapot kialakulásához vezető politikai és diplomáciai eseményeket vizsgáló cikkeinek fóruma volt.

„A jelen folyóirat egy nagy szükségletnek szerényebb eszköze lesz, mert csupán arra törekszik, hogy a magyar közönséggel szakszerűen megismertesse annak a modern politikai világnak felépítését, melyben a magyar jelen beágyazva van; és hogy helyet nyújtson azon előkelő idegen szakembereknek, akik magyar vonatkozású tanulmányaikban a magyar kérdést tudományos alapon érinteni óhajtják. Ugyanily célból hozunk fontos és kiadatlan magyar vonatkozású áliamiratokat, melyeket közönségünk nem ismer, a külföld pedig tőlünk vár és követel. A háborús felelősség kérdése ma már nem azon két hétre szorítkozik, amely alatt a háború 1914. július végén és augusztus elején kitört; a távolabbi okok felkutatása — egy évszázadra visszamenőleg — nem egyéb, mint a modern világ egész politikai történetével való beható foglalkozás. Annak magyar vonatkozásait a külpolitikai eseményekkel kapcsolatban fekutatni lesz a jelen folyóirat feladata.”

Tartalomjegyzék 1 270 oldal