Hadtörténelmi Közlemények 1888-2021

...

A Hadtörténelmi Közlemények című folyóiratot a Magyar Tudományos Akadémia alapította 1888-ban „a magyar hadi történetírás fejlesztésére”. Kisebb megszakításokkal azóta folyamatosan fennáll, 2011-ben a 124. évfolyamánál tart. Napjainkban a Hadtörténeti Intézet és Múzeum kiadásában évi négy számban, mintegy ezer oldalon teszi közzé a magyar és a kapcsolódó egyetemes hadtörténelem új kutatási eredményeit. Magyarország egyik legrégebbi társadalomtudományi orgánumaként a kezdetektől jelentős szerepet játszik a hazai történetírás fejlődésében, a magyar hadtörténeti irodalom gazdagításában. A folyóirat színvonalát olyan, a szerkesztésében is részt vett kiváló történész, hadtörténész akadémikusok garantálták, mint Gyalókay Jenő, Benda Kálmán, Szakály Ferenc, Engel Pál, Székely György. A Hadtörténelmi Közlemények az utóbbi évtizedben tovább növelte elismertségét a szakmai körökben, és – elsősorban a 20. század hadtörténelmét tárgyaló tanulmányai, forrás- és visszaemlékezés-közlései révén – a szélesebb olvasóközönség körében is folyamatosan növekvő népszerűségre és keresettségre tett szert.

Tartalomjegyzék 83 326 oldal