A dokumentumok megtekintése előfizetést igényel

Bejelentkezés Regisztráció

Hirnök 1837-1844

...

A „Politicai, tudományos, művészeti ’s szépliteraturai hirlap” Balásfalvi Orosz József (ügyvéd, publicista, lapszerkesztő, országgyűlési követ) szerkesztésében jelent meg 1837 és 1844 között Pozsonyban, előbb hetente, majd hetente kétszer.„Tartalma: a’ honi politikai ’s nempolitikai tárgyak, nevezetesb esetek’ ’s kinevezések’ minél gyorsabb, bővebb ’s részrehajlatlanabb közlése; a’külföldi politikai tudósításoknak környülállásos és olly gyors hirüladása, bogy e’ tekintetben minden honi ujsaglevelet megelőz; a’ magyar literaturában ujlag feltűnő vagy hazánkat érdeklő tudományos munkák’ közlése ’s ismertetése; a’ hazai ’s külföldi művészet', közhasznú intézetek’, gyárok’, közmüvek’, gazdaság’, közösülés-mód’ leírása; közéletbeli érdekes esetek’ elbeszélése ’s egyéb mulattató czikkek; a’ pénz’, statuslevelek’, élelmek’, lég’ ’s víz’ álladalma, ’s mindennemű hirdetmények.”Az a politikai keret, amelyben a Hírnök szerkesztője dolgozhatott, kérlelhetetlenül adva volt: a lap a kormány és a régi szabású rendiség szolidaritását képviselte s ez a származási jegy eltörülhetetlenül rajta maradt. A Hírnök szerkesztés, forma és tartalom tekintetében ugyanakkor újszerű kezdeményezés volt, jelentősége a helyi kereteket messze túlhaladta, s szerkesztője méltán remélt számára országos visszhangot: az előfizetők száma kétezer és kétezer-nyolcszáz között mozgott.

Tartalomjegyzék 3 448 oldal