A dokumentumok megtekintése előfizetést igényel

Bejelentkezés Regisztráció

Honismeret 1972-2021

...

A Honismereti Szövetség folyóirata immár 41. évfolyamánál járva tájékoztatja a honismereti mozgalom iránt érdeklődőket. Ez a mozgalom jeles hagyományokra épül: a 18. században élt Bél Mátyás, a reformkorban dolgozó Fényes Elek, Pesty Frigyes országleírásai, a dualizmus-kori Orbán Balázs, Borovszky Samu és mások országrész-monográfiái, a 20. század első felében kibontakozó Magyarország Felfedezése, a népi írók országjárása, továbbá az 1940-es évektől kibontakozó önkéntes néprajzi- és nyelvjárási gyűjtőmozgalom jó alapot jelentett a lokálpatriotizmus, a szülőföld- és lakóhelyismeret, a helyekhez és témákhoz kötődő magyarságismeret számára. A hagyományőrzés mellett tevékenysége fokozatosan kiterjedt a helytörténet, az intézménytörténet, az épített és a természeti környezet védelmének számos területére.
A népi és a nemzeti értékek széles körben való megismertetése mellett kezdetek óta egyik fő célkitűzése a mozgalom önkéntes, társadalmi résztvevői számára a szükséges tudásanyag átadása a minden esztendőben másik megyében megvalósuló, a magyar táj és a történelem, a magyar sors más-más témájával foglalkozó Honismereti Akadémiákon és más rendezvényeken, továbbképzési alkalmakon, valamint folyóirata, a Honismeret segítségével.
Honismereti Híradóként, a Hazafias Népfront Honismereti bizottságának lapjaként indult 1972-ben, az új lendületet vett honismereti mozgalom fórumaként. 1975-től a mai nevén, 1990. végétől a Honismereti Szövetség kiadásában jelenik meg. Évente 6 alkalommal számol be széles értelemben vett helyismereti kérdésekről. Igényes illusztrációi, történelmi, művelődéstörténeti, néprajzi, földrajzi, életrajzi írásai, történelmi sorsfordulóinkról szóló közleményei országos, sőt össznemzeti tekintetben is érdeklődésre tartanak számot. A folyóirat jelentős szerepet tölt be a hagyományok ápolásában, a nemzettudat alakításában és fenntartásában. Tájékoztat a honismereti munka, a helytörténeti tevékenység eseményeiről, információival mozgalomszervező szerepet tölt be. Segíti a pedagógusok, az egyetemi, a közép- és az általános iskolás diákok munkáját, a szakdolgozatok és pályázatok íróit, a szakkörök és más helyismereti közösségek tevékenységét, a honismerettel foglalkozó hivatásos és amatőr szakembereket. Közli a honismereti pályázatok felhívásait és eredményeit, a magyar nyelvterületen megjelenő honismereti kiadványok válogatott bibliográfiáját. Tájékoztat a tudomány- és művelődéstörténeti szempontból jelentős személyek születésének, halálának kerek évfordulóiról.

Tartalomjegyzék 32 447 oldal