Hungarológia 1993-2000

...

„A Hungarológia a tudományos, oktatásmódszertani valamint a kutatás- és oktatásszervezési kölcsönös tájékoztatás igényével kíván olyan ismereteket nyújtani, amelyek elsősorban a külföldi egyetemek hungarológiai műhelyeiben végzett munka eredményeit közvetítik és segítik vagy ezekkel legalábbis szoros kapcsolatban állnak. E füzetek a szélesen értelmezett információ-szolgáltatás keretei között készséggel jelentetnek meg konferenciaanyagokat, előadásokat, regionális kapcsolattörténeti tanulmányokat, recenziókat stb. Mindezzel a Hungarológia c. füzet vállalja az intézet három korábbi kiadványának ( A Hungarológia Oktatása, Hungarológiai Ismerettár, Hungarológiai Hírlevél) hagyományait. A csekély különbség talán csak az, hogy a szerzői és a "fogyasztói" igényeket és egyeztetésüket az eddigieknél fokozotabban kívánjuk figyelembe venni, s ezért az egyes számokat szükségszerűen csak akkor bocsátjuk útjukra, amikor az alkotói és olvasói szándékok erre tárgyi-tartalmi szempontból a legmegfelelőbb alkalmat kínálják – vagyis kötetlen időrendben. A Hungarológiát kiadó Nemzetközi Hungarológiai Központ nem ragaszkodik a kizárólagos magyarnyelvűséghez, készségesen fogad és közöl idegen nyelven is minden szakmai szempontból figyelemreméltó írást, egyben az igényeknek megfelelően nyitott a tematikus ill. a vegyes tartalmú számok megjelentetésére is.”

Tartalomjegyzék 4 262 oldal