A hungarológia oktatása 1987-1988

...

„A … szakmai periodikának az a célja, hogy a szakterület elméleti és gyakorlati művelőinek írásaira alapozva tájékoztasson a magyar nyelv és a hungarológia oktatás múltjáról és jelenéről, bemutassa az egyes külföldi oktatóhelyeket, az ott folyó oktató- és kutatómunkát, informáljon a magyarországi felsőoktatási és tudományos háttér helyzetéről. Kiadványunkban a fentieken kívül helyet kapnak a hungarológia, mint interdiszcipllna elméleti kérdéseivel foglalkozó tanulmányok. Külön figyelmet szentelünk a magyar mint idegen nyelv, a magyar irodalom, történelem és országismeret oktatási kérdéseinek, és olyan cikkeket is közölni kívánunk, amelyek az oktatásban vagy a továbbképzésben felhasználható szakanyagok, tankönyvek és módszerek ismertetésével vagy elemzésével foglalkoznak. Szívesen helyet adunk a hungarológia oktatásával és kutatásával kapcsolatos dokumentumoknak.”

Tartalomjegyzék 380 oldal