A dokumentumok megtekintése előfizetést igényel

Bejelentkezés Regisztráció

Hungarológiai Értesítő 1979-2000

...

„A Hungarológiai Értesítő a Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság folyóirata, s az a feladata, hogy közreműködjék a Társaság céljainak valóra váltásában – ilyen szerényen és gyakorlatiasan fogalmazhatjuk meg céljainkat.A Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság azért alakult, hogy a hungarológiát művelő szakembereket, tudósokat nemzetközi méretekben összefogja, munkájukat széles körben megismertesse, tudományos eredményeiket az érdeklődők számára hozzáférhetővé tegye. A hungarológiát, hungarisztikát vagy magyarságtudományt — eltérően a két háború közötti sorstudományi értelmezéstől — az ún. filológiai tudományok, a magyar nyelvészet, irodalomtörténet, néprajz gyűjtőfogalmának tekintjük, amely érintkezik a történettudománnyal, művelődéstörténettel és más művészeti tudományokkal is. A Társaság azért jött létre, hogy a magyar nemzeti tudományok Magyarországon kívüli művelését elősegítse, és ilyenformán hozzájáruljon a hungarológiának mint multidiszciplináris stúdiumnak nem magyar, idegen nyelvterületeken való tudományos megismertetéséhez.

Tartalomjegyzék 8 624 oldal