Officina Hungarica 1993-2001

...

„Az Officina Hungaricával új tudományos sorozatot ad ki a Nemzetközi Hungarológiai Központ. E sorozat világnyelveken készül, ezáltal a hungarológiával kapcsolatos tudományos ismeretek minden eddiginél szélesebb körben válnak hozzáférhetővé. Terveink szerint az egyes kötetek olyan monografikus művek (pl. disszertációk), amelyek elsősorban külföldi egyetemek hungarológiai műhelyeiben készültek, így a mindenkori vizsgálat tárgyát képező szakanyag a szerzők regionálisan is meghatározott műveltsége, szakképzettsége és kutatói gyakorlata révén egy sajátosan "kívülről" érvényesülő - szükségszerűen többnyire összehasonlító jellegű - hungarológiai látásmódot képes közvetíteni. Ez a szemlélet jelentős mértékben gazdagíthatja a magyarországi hungarológiai kutatások eredményeit, ugyanakkor a kutatott témákat a nyelvi hozzáférhetőségen túl tartalmilag is jobban megközelíthetővé teheti külföldön, mint ahogyan az egyik vagy másik, elsősorban hazai szempontokat érvényesítő, egyébként kifogástalan minőségű hungarológiai tárgyú tudományos munka esetében lehetséges.A sorozat mindezekért előnyben részesíti a külföldön készült monográfiákat, kivételesen azonban nem zárkózik el magyar szerzők műveitől sem, különösen ha ezek külföldi gyűjtő- vagy műhelymunka eredményeit összegezik.Az Officina Hungarica kötetlen időrendben és terjedelemben jelenik meg. Ahhoz, hogy egy-egy mű e sorozat részévé váljék, döntő jelentősége van a külföldi egyetemi hungarológiai intézményektől kapott szakmai véleményeknek és javaslatoknak.”

Tartalomjegyzék 2 798 oldal