Izotóptechnika - Diagnosztika 1958-1994

...

Az IZOTÓPTECHNIKA, DIAGNOSZTIKA a hazai izotópalkalmazás és diagnosztikai kutatás-fejlesztés szerteágazó területeiről kíván lehetőleg teljes képet adni a hazai szakembereknek. Célja, hogy a stabilis és radioaktív izotópok, illetve nem-izotópos diagnosztikumok orvosi, mezőgazdasági, ipari felhasználásában elért alap- és alkalmazott kutatási eredményekről, a sugártechnika és sugárvédelem időszerű elvi és módszertani kérdéseiről, a radioaktív hulladék biztonságos kezeléséről és más, hasonló területekről tájékoztasson.Útibeszámoló, konferenciabeszámoló, összefoglaló tanulmány, könyvismertetés formájában tájékoztat az érdemesnek ítélt hazai és külföldi eredményekről. Ismertetést, vitacikket, tájékoztatót közöl a hazai szakmai körök életéről, problémáiról, javaslatairól.

Tartalomjegyzék 21 349 oldal