Igazságügyi Javaslatok Tára 1901-1910

...

"Az Igazságügyi Javaslatok Tárában megjelennek tehát:

1. az igazságügyminister összes törvényjavaslatai, hacsak az igazságügyi kormány kivételes esetekben valamely törvényjavaslat külön kiadásáról nem gondoskodik, a mi esetleg fölöslegessé teheti azt, hogy az illető törvényjavaslat az Igazságügyi Javaslatok Tárában is napvilágot lásson;

2. más ministerek törvényjavaslatai annyiban, a mennyiben igazságügyi vonatkozásaik vannak;

3. az 1. és 2. pontok alatt foglaltakra nézve: a) az indokolás, b) a képviselőház és a főrendiház illető bizottságainak jelentései, c) a képviselőházi és főrendiházi tárgyalások közlése:

4. egyes törvényjavaslatokra, ministeri rendeletekre és utasításokra vonatkozó előadói tervezetek és e tervezetekre beérkező vélemények, a mennyiben a tárgy fontosságánál vagy egyéb okoknál fogva már az előadói tervezet és a vélemények közzététele kívánatosnak mutatkoznék;

5. az igazságügyi téren tervezett újításokra vonatkozó egyéb közlemények.

Az Igazságügyi Javaslatok Tára az Igazságügyi Közlöny melléklapja gyanánt, de annak nem minden száma mellett, hanem a szükséglethez képest jelenik meg és ha kell, külön is."

(Előszó, 1901. 1. szám)

Tartalomjegyzék 5 686 oldal