MTA Központi Kémiai Kutató Intézetének közleményei 1958-1966

...

„A Magyar Tudományos Akadémia Központi Kémiai Kutató Intézetének addig elért eredményeiről és munkájának célkitűzéseiről összefoglaló beszámoló hangzott el az Akadémia 1956. évi nagygyűlésének keretében (A Magyar Tudományos Akadémia Kémiai Tudományok Osztályának Közleményei, 8,205,1957). Az azóta eltelt két esztendő bebizonyította, hogy az Intézet a közbejött súlyos események ellenére is életerős, ellenálló szervezet, tudományos termelése tovább terebélyesedett, annyira, hogy most már elérkezettnek látszik az ideje, hogy saját Közleményeinkkel jelenjünk meg a nyilvánosság előtt.A most meginduló Közlemények célja, hogy összefoglalóan dokumentálja az Intézet szakmai munkásságát. Ennek a munkásságnak lényeges eredményei különböző hazai, de részben külföldi szaklapokban látnak folyamatosan napvilágot. A Közleményeknek természetszerűen nem az a feladata, hogy a publikálásnak ezt a módját megszüntetve, különálló tudományos fórum legyen, hanem az, hogy egyfelől a szétszórtan megjelenő közleményeket folyamatosan regisztrálja, másfelől a fontosabb eredményeket rövid összefoglalásokban ismertesse. Módot kiván nyújtani ezenkivül arra, hogy az Intézet munkatársai kisebb horderejű vagy nagyobb lélegzetű kutatásokban elért szűkebb részeredményeiket itt Írják le.Így tehát a Közlemények az Intézet tudományos életét kivánják tükrözni, oly módon, hogy olvasójuk lehetőleg átfogó és hű képet kapjon erről az életről. Reméljük, hogy törekvéseinknek megfelelően, az igy kialakuló kép igazolni fogja, hogy a magunk területén minden tőlünk telhetőt megteszünk népi demokráciánk felvirágoztatásának és nemzetközi megbecsültetésének nagy célja érdekében.”/Az induló szám bevezetője, 1958/

Tartalomjegyzék 2 172 oldal