4D 2006-2015

...

A „4D” Tájépítészeti és Kertművészeti Folyóirat a Budapesti Corvinus Egyetem Tájépítészeti és Településtervezési Kara Kert- és Szabadtértervezési Tanszékének kiadványa. A lap tulajdonosa és kiadója ugyan egy egyetemi kar, de az újság nem a hallgatóságot és nem az egyetemi oktatást szolgálja csupán, hanem a hazai tájépítészet, szabadtér-építészet, kerttervezés, történeti kertek kutatása, kertépítészeti műemlékvédelem, település- és tájrendezés, tájtervezés, tájvédelem és -rehabilitáció területén működő minden szakembernek, alkotónak, a szakterület egészének kíván színes fóruma lenni. E szerepében tehát a ’4D’ szerves folytatása a korábbi Tájépítészet című szakmai periodikának.

„A korábbinál nyitottabb és szélesebb közönségnek szóló lapot igyekszünk csinálni, aminek sikere természetesen nagy mértékben függ a szerzőktől. Nemcsak tudományos cikkek, közlemények megjelentetését, hanem szabadtér-építészeti, tájrendezési tervek, kertművészeti alkotások, település és tájrendezési munkák bemutatását tervezzük az évente négy alkalommal megjelenő lap hasábjain. A 4D nagyra törő vállalkozás. Tudjuk, hogy szakmai publikációt olvasott és jó színvonalú, „jegyzett” lap számára érdemes írni. Az a törekvésünk, hogy a lapot ismertté tegyük itthon és külföldön egyaránt. Ahogy az oktatásban, úgy a tudományos kutatásban és az alkotói munkák tekintetében is ki kell lépnünk az európai porondra. Ismertté kell tennünk a hazai munkákat, és ismernünk kell Európa más országaiban születetteket. Ezt kívánjuk a lap nyitottabbá tételével elősegíteni. Ez pedig csak magyarul nem sikerülhet. Fokozatosan kétnyelvűvé kell válnunk. Ez az első szám még csak rövid angol nyelvű összefoglalókkal készült. Szeretnénk megteremteni a feltételeket, hogy kétnyelvű: magyar-angol kiadvánnyá váljunk. Szándékunkban áll, hogy a külföldi szaklapokkal, szerzőkkel, műhelyekkel kapcsolatokat teremtsünk, hogy tudás, alkotás- és ismeretközvetítő szerepet tölthessünk be az európai tájépítészet területén.” - írta Jámbor Imre egyetemi tanár, lapalapító főszerkesztő az első szám beköszöntőjében.

Tartalomjegyzék 2 756 oldal