A dokumentumok megtekintése előfizetést igényel

Bejelentkezés Regisztráció

Koszorú - Szépliteraturiai ajándék a Tudományos gyűjteményhez 1821-1999

...

A Szép-Literatúrai Ajándék a Tudományos Gyűjtemény irodalmi melléklapjaként jelent meg havonta, ívenként, ezen a néven 1821 januárjától 1827 decemberéig. 1828-tól Koszorú Szép-Literatúrai Ajándék névváltozattal. A Tudományos Gyűjtemény 1817-től havonta kiadott, enciklopédikus igényű, magyar nyelvű tudományos folyóirat volt, amelynek Értekezések rovatában történeti, filozófiai, pedagógiai, nyelvészeti, természettudományos, topográfiai, statisztikai, néprajzi stb. tárgyú tanulmányok, cikkek, útleírások stb. jelentek meg. A Könyvismertetések (Literatúra) rovatban magyar és külföldi könyveket, folyóiratokat ismertettek. A harmadik rovat, a Tudománybéli jelentések (Különbfélék) nekrológokat, kinevezéseket, iskolai híreket, megjelent könyvek listáit, megcáfolásokat, tudományos egyvelegeket, technikai érdekességeket stb. tartalmazott. Szépirodalmat nem közöltek a szerkesztők. 1818 áprilisában Jankovich Miklós, a Tudományos Egyesület elnöke javaslatot tett egy irodalmi zsebkönyv megjelentetésére, de a kiadó, Trattner János Tamás, sokallva a költségeket, elvetette a tervet. 1820 végén azonban - köszönhetően az Erdélyi Múzeum 1818. évi megszűnésével keletkezett űrnek is - a Tudományos Gyűjtemény szerkesztője, Thaisz András és a kiadó elhatározták egy irodalmi melléklet megjelentetését. Havonta egy-egy ívnyi szépirodalmat („költészetet", velős gondolatokat, prózai munkákat, meséket, rejtvényeket) ingyen, ajándékképpen küldenek az előfizetőknek. Nem titkolt szándékuk volt a szépnem megnyerése is. A szerkesztésre Szemere Pált kérték fel, Döbrentei Gábor volt a társszerkesztő, júniustól azonban Thaisz András, a Tudományos Gyűjtemény akkori szerkesztője maga vette át az irodalmi mellékletet is. 1828 januárjától a Tudományos Gyűjteményt és melléklapját is Vörösmarty Mihály vitte tovább, aki a Koszorú „előnevet" adta a mellékletnek. 1832-ben Vörösmarty visszavonult a folyóirat szerkesztésétől. Az irodalmi melléklap neve megmaradt, megjelent a Tudományos Gyűjtemény megszűnéséig minden hónapban, szerkesztői a főlap szerkesztői voltak.

Tartalomjegyzék 3 910 oldal