Katolikus Lexikon

...

Szerkesztette Bangha Béla S. J. jezsuita szerzetes, hithirdető, teológus, szerkesztő, író, Magyarország „sajtóapostola”, aki az első kötet előszavában így fogalmazott:

“Katolikus Lexikonunk összeállítására első sorban az a törekvés indította a szerkesztőséget, hogy oly kézikönyvet adjunk a közönség kezébe, amely könnyen elérhető s megbízható eligazítást nyújt azokban a kérdésekben, amelyek katolikus emberekre, dolgokra, eszmékre, eseményekre, intézményekre vonatkozóan nap-nap mellett felvetődnek. A nagyközönség, főleg a világiak legnagyobb része, nincs abban a helyzetben — manapság legkevésbbé —, hogy mindannyiszor egész sor szakkönyvet böngésszen át, valahányszor katolikus kérdésekben felvilágosításra van szüksége. E tekintetben a lexikon egész kis házi könyvtárt van hivatva pótolni s azért igazi szükségletnek felel meg.“

Tartalomjegyzék 2 410 oldal