Magyar Lexikon

...

Az 1879-1886 között Somogyi Ede szerkesztésében megjelent 16 kötetes (plusz egy 17. kép-kötet) Magyar Lexikon 2-13., 16-17. köteteA Magyar Lexikon - Rautmann Magyar Lexikona - a Pallas közvetlen előfutára, sőt magát a vállalkozást a Pallas fel is vásárolta, a kötetek egy részén már a Pallas szerepel kiadóként.Kiadta: 1-8. kötet Rautmann Frigyes, Az összes tudományok encziklopédiája alcímmel, 9-13. kötet Wilckens és Waidl kiadóhivatala, 16. kötet Pallas Irodalmi és Nyomdai Részvénytársaság, Az egyetemes ismeretek encyklopaediája alcímmel

Tartalomjegyzék 10 466 oldal