Művészeti Lexikon

...

Az első magyar művészeti lexikont Éber László szerkesztette, 1935-ben jelent meg Barát Béla, Conrad Gyula, Csányi Károly, Divald Kornél, Elek Artur, Farkas Zoltán, Fettich Nándor, Fleischer Gyula, Fónagy Béla, Gál László, Genthon István, Gerevich Tibor, Gombosi György, Hevesi Iván, Hoffmann Edith, Jaschik Álmos, Layer Károly, Lázár Béla, Lux Kálmán, Lyka Károly, Márton Lajos, Meller Simon, Möller Károly, Münnich Aladár, Nagy Lajos, Németh Antal, Payrné Elefánt Olga, Péter András, Petrovics Elek, Rabinovszky Máriusz, Rerrich Béla, Róth Viktor, Rózsaffy Dezső, Supka Géza, Szentiványi Gyula, Felvinczi Takács Zoltán, Végh Gyula, Viski Károly, Weyde Gizella, Ybl Ervin közreműködésével, többszáz szövegképpel és 144 képes táblával. Képzőművészeti, építészeti és művészettörténeti fogalmakat, művészek és művészettörténészek munkásságát, országok, régiók, stílustörténeti korok jellemzőit dolgozza fel enciklopédikus igénnyel, betűrendes sorrendben.„Kilenc évvel ezelőtt jelent meg e könyv először. Kilenc esztendő nem csekély idő egy lexikon életében és így új kiadás kívánatos lett volna akkor is, ha az első nem fogyott volna el az utolsó példányig. Ez bizonyára tanúsága annak, hogy könyvünk, amelyhez hasonló egy nemzet irodalmában sincs, jól teljesítette hivatását. Most tehát, a mai nehéz viszonyok közt is, időszerűnek láttuk közrebocsátani ezt a második kiadást, abban a reményben, hogy az hasonló jó fogadtatásban részesül majd, mint elődje, amelyhez képest anyaga, terjedelme a szükséges pótlások folytán igen jelentékenyen meggyarapodott. Különös súlyt helyeztünk a magyar anyag lehető teljességére. Míg ugyanis e tekintetben az első kiadásban tudatos szelekciót alkalmaztunk, mert abban az időben a csonkán maradt Szendrei—Szentiványi-féle „Magyar Képzőművészek Lexikona“ kiegészítése még kilátásban volt, most dr. Szentiványi Gyula úr rendelkezésünkre bocsátotta a régi és új magyar művészekre vonatkozó, hosszú évtizedek óta gyűjtött, hasonlíthatlanul gazdag anyagát, úgyhogy lexikonunk immár a magyar művészet történetének valóságos kútforrása.”

Tartalomjegyzék 1 386 oldal