Literarische Berichte aus Ungarn 1877-1880

...

1877-1880 között, Hunfalvy Pál szerkesztésében jelent meg a „Literarische Berichte aus Ungarn” (kb. Irodalmi jelentések Magyarországról) című évnegyedes folyóirat.Hunfalvy Pál igen sokoldalú tudós és közéleti személyiség volt: nyelvész, etnográfus, történész, filológus; utazó, politikus, főiskolai tanár és igazgató; 1848-49-es országgyűlési jegyző; a magyar összehasonlító nyelvtudomány egyik megalapítója, a magyar nyelv finnugor rokonságának végleges tisztázója; az Új Magyar Múzeum egyik megalapítója, az általa alapított Magyar Nyelvészet - az első magyar nyelvészeti folyóirat -, majd a Nyelvtudományi Közlemények, illetve a Literarische Berichte aus Ungarn szerkesztője, a Magyarországi Néprajzi Társaság megalapítója és első elnöke; Budenz József Magyarországra hívója, vele, valamint Pápay Józseffel és Munkácsi Bernáttal Reguly Antal hagyatékának feldolgozója; a Luther Társaság elnöke, királyi tanácsos, számos külföldi tudományos társaság tagja, az MTA tagja, főkönyvtárosa és osztályelnöke.A folyóirat német nyelven számolt be a magyar Tudományos Akadémia és bizottságai tevékenységéről, a Magyar Nemzeti Múzeum, a Kisfaludy-Társaság, a Magyar Történelmi Társulat, a Természettudományi Társulat és más intézmények, valamint egyes szerzők munkáiról. Közölt kurrens bibliográfiákat és külföldön megjelent, Magyarországra vonatkozó írásokat is.

Tartalomjegyzék 2 715 oldal