Magyar Fizikai Folyóirat 1953-1989

...

A Magyar Fizikai Folyóirat – A Magyar Tudományos Akadémia III. Osztályának Fizikai Közleményei induló számához írott beköszöntőben Jánossy Lajos a lap helyét a már régebben megjelenő Acta Physica és Fizikai Szemle profiljával szemben határozta meg: az előbbi a külföld felé, idegen nyelven mutatja be a hazai kutatás eredményeit, az utóbbi pedig részben ismeretterjesztő feladata van.Szerkesztője előbb negyedszázadon át Jánossy Lajos volt, tőle Pál Lénárd vette át a stafétát.A Magyar Fizikai Folyóirat a magyar fizikus kutatók lapja. A lap célja a magyar fizikai kutatás korszerű szinten való támogatása, elsősorban összefoglaló jellegű cikkek, tanulmányok stb. közlése által. Ilyen dolgozatok megjelentetésével a lap tájékoztatást kíván nyújtani a fizika különböző kutatási területeinek jelenlegi eredményeiről, problémáiról, további célkitűzéseiről.Feladata nem elsősorban az új hazai eredmények közlése. Osztályközleményként szívesen lát a hazai és külföldi fizikus élettel, az egyetemeken és a kutatóintézetekben folyó fizikusképzéssel összefüggő anyagokat. Elfogad disszertációkat is közlésre, de terjedelmi okokból, ill. jellegének folytán csak az irodalmi előzmények, a tézisek és a hivatkozások közlésére vállalkozik.

Tartalomjegyzék 21 676 oldal