A világháború amilyennek én láttam (József főherceg)

...

Magyarország 20. századi történelmét alapvetően meghatározó eseménysor, amelyet a kortársak „Nagy Háborúként” ma pedig I. világháború néven említünk, meglepő módon az egyik legkevésbé feldolgozott időszaka modern kori történelmünknek. A kommunista időszakban alig-alig születtek tudományos igényű feldolgozó munkák és a rendszerváltás után sem vált kiemelt témává a kutatók körében. Nem úgy a háborút követő időszakot, amikor is a társadalomban még égető, közvetlen sebként élt a háború tragikus emléke és annak ápolása áthatotta mind a tudományos, mind pedig a hétköznapi életet. Kiadványunkkal azt a célt tűztük ki, hogy ezen „termékeny” időszak szaktudományos eredményeit tegyük közzé, mintegy kiindulási alapként a jövő kutatói számára. Jelen kollekció József főherceg: A világháború amilyennek én láttam c. nagylélegzetű monográfiáját teszi közzé. A szerzője József nádor apai unokája, osztrák főherceg, magyar királyi herceg, honvéd tábornagy, felsőházi tag, 1918-ban királyi helytartó, 1919-ben kormányzó, 1936–1944-ig az MTA elnöke volt. Fiatal korától katonai pályára készítették, a ranglétrát végigjárva az első világháború kezdetére altábornagyi rangig vitte. A háború során különböző hadszíntereken, mindig fontos irányító pozícióban saját maga élte meg a nagy háború hadi eseményeit, és mint Habsburg főherceg, betekintése volt az udvari politikába, diplomáciába is, így hét kötetes részletes elemző beszámolója a korszak, a világháború egyedülálló krónikája és hadtörténeti szakmunkája is egyben.

Tartalomjegyzék 6 359 oldal